2021. július 29., csütörtök

Чехов: Раневская Драма - azaz Csehov: Dráma - Faina Ranyevszkaja


Ma viszonylag kevés időm van blogírásra, lévén egyrészt "hivatalos" teendőimmel is előrébb kell lépjek, másrészt, majdnem-passzióból egy fiktív élőlényhez iparkodom adekvát/eredeti illusztrációkat készíteni (annak kiléte egyelőre titok/!/🙂)... Így felhasználom az alkalmat, hogy ne magam "erőlködjek" a szövegírással, ezt "átengedem" berni kopóm:
Faina névadójának, a grafomán Muraskiná-t (Мурашкина) 1960-ban  játszó Faina Georgievna Ranyevszkaja (Фаина Раневская) művésznőnek!


Csehov eme művét e jeles színésznő, "saját hatáskörben", önnön kútfőjéből rögtönözve, mintegy 2/3-dal bővítette! Eleinte a színi-direktor és a kollégái ezen megbotránkoztak, ugyanakkor, emlékem szerint, Anton Pavlovics egyik jogutóda tetszéssel fogadta, így "szabad utat" kapott...🙂

2021. július 17., szombat

Az UNIKORNIS és a hazai nyércállomány...

 


Az alábbi cikkemhez jelenleg még annyit kell tennem hozzá kiegészítésül, hogy valamiféle 2 "unikornis" Noszvajon is megtekinthető, a Herendi Porcelán-manufaktúra remekeként/?/:

https://www.youtube.com/watch?v=TedbhpTXOpE2021. július 12., hétfő

FONTOS történet a "TÉKOZLÓ" fiúról...

 Lukács evangéliuma, 15. fejezet
11Majd így folytatta: „Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 16Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. 18Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.

21Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. 25Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. 26Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. 27Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. 28Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 29De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. – 31Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 32S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”2021. július 11., vasárnap

STRESSZOLDÁS és KÖTÉS...


Kamaszkorom "delén" kedvtelésből megírtam egy olyan könyvet, amilyet hiányoltam a hazai szakirodalomból.Aztán történt úgy ezerkilencszázizében, az ELTE Tanárképző Karán, hogy amikor a vizsgák sorában az élettan került sorra, vizsgatételként a STRESSZ volt a kérdés...a vizsgáztató legjobb emlékem szerint Világi Ildikó volt, aki hallva, hogy mit hablatyolok izgalmamban, 1 perc alatt megbuktatott. Miközben tőlem a stressz szabatos megfogalmazását várta (volna el/!/), és képzett tanárnak vélte önnönmagát, KÉPTELEN volt felfogni, hogy én éppen azért nem tudok válaszolni, mert stresszállapotban vagyok.Később tettem egy próbát a nálánál ILLETÉKESEBB Dr. Kiss János tanár úrnál, elküldtem neki a 22 éves koromban készített. akkor még senki által meg NEM ÍRT emlőshatározómat, és akitől egy kedves, de hárító, kézzel írt levelet kaptam, amelyben kifejezte azon véleményét, hogy aki ilyen könyvet képes készíteni, nem hiszi el, hogy ne tudná elsajátítani az ÉLETTAN alapjait. KÖNYÖRGÖM: én az emlősök koponyamorfológiája kapcsán minden nyúlvány és idegnyílás latin nevét is tudtam, de hogy a koponyán belül mi zajlik, az TOTÁL-MÁS tudományterület! Ennek ellenére RÁ jó-szívvel emlékezem: ezzel a levelével, egy időre, oldotta a vizsgadrukkomat!

2021. július 9., péntek

Pár bekezdés a "LÁBATLAN" madárról...


Gyermekkorom óta bámulom és csodálom a sarlósfecskéket! Tulajdonképpen a LEVEGŐBEN éppen olyan BIZARR életmódot folytatnak, mint a TENGEREKBEN/ÓCEÁNOKBAN úszó delfinek!

https://www.youtube.com/watch?v=Q1PaZ4pCclA

A sarlósfecske (Apus apus) a madarak osztályának sarlósfecskealakúak (Apodiformes) rendjébe és a sarlósfecskefélék (Apodidae) családjába tartozó faj. Semmilyen rokonságban nem áll a valódi fecskefélékkel, ahová például a molnár- és a füsti fecske is tartozik.Olyan gyorsan képes cikázni szárnyalásai során, hogy a fentebb ajánlott youtube-felvételen ÁLLÓKÉPEN mutatják be!
A világhíres svéd természetkutató, Carl Linné 1758-ban neki adott tudományos neve – Apus – lábatlant jelent, ez kicsi, fejletlen lábára utal, mellyel járni szinte képtelen, legfeljebb kapaszkodásra alkalmas.Megjelenése a fecskefajokra emlékeztet, de testalkata a hasonló életmódból eredeztethető konvergens evolúció eredménye, valójában a kolibrikkel áll rokonságban. A nemzetségnek Európában több faja él, hazánkban csak a (közönséges) sarlósfecske (Apus apus) fordul elő rendszeresen.

Ha az életmódjának fenti jellemzése nem volt elég érdekes, tessenek egy pillantást vetni ezen madárcsoport KIVÉTELESEN TÁGAS szájára: bár nem tartozik a LEGÉRTELMESEBB madarak közé, de hogy ÉLETKÉPES, az vitathatatlan!Nem állítom, hogy ez a mai bejegyzésem hosszúra sikeredett, de SAJNOS most egyrészt SÚLYOS pszichés válság előtt állok, másrészt remélem így is elég érdekesnek találják majd mind a blogolvasók, mind a facebook-tagok!

2021. június 17., csütörtök

不是摇摆不定的聪明孔雀


不是摇摆不定的聪明孔雀

我的心不是现代的。

简单就在其中

轻轻一笑。

简单但干净的歌曲

(Karinthy úr, ezt itt nem értem.)

我唱的——

因为我的心对他们低语,

没什么大不了的。2021. június 15., kedd

SZEMBEKÖPŐSDI

SZEMBEKÖPŐSDI
1982-ben nyári földrajzi terepgyakorlatról dögunalmas zötykölődéssel tartottunk évfolyamtársaimmal a székesfőváros irányába, amikor a busz hátsó ülésén javaslatot tettem a körülöttem ülőknek:

- Játsszunk szembeköpősdit!
- Mit??? - kérdezték meghökkenve...
- Mondom: szembeköpősdit!
- Ammegmi?
- Mindenki a mellette ülőről elmondhatná őszintén, amit róla gondol.

A mókába mindenki "belement" - és elkezdődött a játék. Valamennyien megnyíltak, őszintén kimondták, amit a társaikról gondolnak/gondoltak. Felért egy drága, reklámügynökségek által szervezett brainstorming-tanfolyammal!

Amikor rám került a sor, és én váltam "célponttá", az egyik cimbora nekem szegezte, hogy ő kiismerhetetlen figurának tart, és szerinte mindig szerepet játszom. Pár röpke perc alatt átgondoltam, és igazat adtam neki... Ezt követően pár percre én is megnyíltam előttük. Ha már én kezdeményeztem ezt az egész programot, nehogy már én ne tartsam be a saját magam által rögtönzött, és a többiek által elfogadott szabályokat.

(És itt most elálmosodtam, majd később folytatom...)