2019. november 30., szombat

"Hány vakondfaj él Magyarországon?"

Büki Józsefnek!


 Talpa romana - caeca - stankovici - levantis

"Hány vakondfaj él Magyarországon?– ezzel a címmel jelent meg Demeter András és Csorba Gábor cikke az Állattani Közlemények (Méhelÿ Lajos által alapított) szaklapban, 1990-ben (elérhető a világhálón itt: adtplus.arcanum.hu/hu/view/AllataniKozlemenyek_76 ). Ennek – egyik – előzményeként András egy kísérletnek "vetett alá": elém tett a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményében több tucat vakondkoponyát, és kérte, hogy megítélésem szerint azokat csoportosítsam morfológiai ismérveik alapján. Ki is alakult két, jól elkülönülő koponyahalmaz  amelyekhez később András odaillesztette azok "lábcéduláit" (ez a szaknyelvben azon kartonlapok neve, amelyek az adott példányhoz elengedhetetlen tudnivalókat tartalmazzák).
E kísérlet kezdetekor halvány lila gőzöm sem volt e példányok faji hovatatozását illetően (és diszkriminancia-analízist sem végeztem, lévén, arról fogalmam sem volt (akkor sem/!/), csak a megérzésemre hagyatkoztam) – így nagy(?) volt a meglepetésünk, amikor kiderült, hogy jól "tippeltem": a többséget a közönséges – hazai – vakondfaj (Talpa europaea) koponyái alkották, míg a jól elhatárolódó kisebbséget (4 példány) a kontrollcsoporté, a római vakondé (Talpa romana)...


Az európai vakondfajok felső fogsorának összehasonlító ábrája a fentebb jelzett cikkből

(Legjobb emlékem szerint ezek az én rajzaim, ellenben a cikkben a nevem sehol sem szerepel, legalábbis ezen lapszámát letöltve, és családnevemre "rákeresve" 2 eredményt kaptam ugyan, de az Ujhelyi Sándor, jeles entomológusé...)

Mi tagadás: büszke voltam, hogy nem hiába késztettem ugyanebben a közgyűjteményben egy évvel korábban egy – az első hazai  emlőshatározót!... 🙂
Emlőshatározóm 1989-es (első) kiadásának borítóképe - a ma "születésnapos" Büki József honlapjáról:2019. november 28., csütörtök

"Üzenet egykori iskolámba"


Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni!
Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni!
Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni!
Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni!
Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni!
Sajna, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium semmi olyan kellemes emléket nem ébresztett bennem, amely miatt bárminemű üzenetet szeretnék küldeni
🙂

2019. november 26., kedd

Hommage à Péchy Blanka – 1982...

P. B.
Ma délelőtt viszonylag kevés időnk volt sétára, így Flóra és Faina csak "kutyafuttában" bóklászhattak a bokrok sűrűjében, mert jómagam épp a tegnapelőtt említett eocén-témába próbáltam "beleásni magam" (lévén paleontológiai ismereteim e témában eleddig hiányosak voltak), Flórával való beszélgetésünkkor úgy "belegabalyodtam" egy mondatba, hogy emiatt szíves elnézését kellett kérnem  s magyarázatként hozzáfűztem, hogy felfogja hibám okát: "Beszélni nehéz!" Erről eszembe jutott, hogy volt hajdanán egy szakasztott ilyen című rádióműsor is... Elővettem a zsebemből egy noteszlapot és egy golyóstollat (ilyen tárgyak mindig kell legyenek egy magára valamit is adó szerkesztő zsebében), és "felvéstem" e két szót emlékeztetőül. Majd amikor hazaértünk, még be sem lépve a lakásba, erre a papírlapocskára hozzátoldottam, ami a gangon eszembe jutott  tubákolás  közben – továbbasszociálva, eme adás műsorvezetőjének nevét is: Péchy Blanka! Amikor kamasz koromban hallgattam e műsorát, mindig jót derültem, mert a Magyar Rádió a legeklatánsabb műsorvezetőt találta, aki egymagában  a műsor szövegkönyvének felolvasásakor érzékeltette: beszélni – bizony – nehéz! Nem szeretnék túl hosszan élcelődni a boldog emlékű színésznőn, de az igazat megvallva: ő akkoron nagyon nehezen beszélt! Hozzávetőlegesen úgy, mint Leonyid Iljics (Леони́д Ильи́ч) az SZKP pártkongresszusain (e hajdani politikai tényezőt tudatosan jelöltem meg csupán keresztnevein, vezetéknevét le sem írva, mert egyrészt: minek is tenném azt? – másrészt: mert minek is tenném – harmadrészt: akit netán érdekel, ezeket begépelve is a 2. helyen jelenik meg a youtube kínálatában  🙂). Annyit mindenesetre köszönhetek az ő leszerepelt politikai tömörülésének, hogy a Lomonoszov Tudományegyetem  párttörténeti előadásain ("mélyen levelező" hallgatóként /lévén a pad mélyén vezettem ezen írásaimat/) 1982-ben – unaloműzésből  – míves leveleket irkáltam későbbi enmagamnak, megfogalmazva: milyen jövőbeni elvárásokat támasztok leendő munkásságommal kapcsolatban? Ezen tervek egy részét az elmúlt évtizedekben sikerült is valóra váltanom, de még "adósom maradtam" néhány akkori álmom nemálommá tételével... Ezennel válaszolok saját magamnak, 37 év távlatából: Fogd már fel, Petya, időközben rendszerváltás következett be, és az emlőskoponya-határozód kiadása – jelentős tőkével bíró kiadó nélkül – jelenleg irreális! Annyit azonban "leszögezhetek": a Kazinczy-díj megalapítójának, Ady költészetének egyik első népszerűsítőjének nyelvművelő mozgalma ma is elengedhetetlen lenne, lévén a világháló (mind a honlapok, mind a facebook-idővonalakbugyraiban tort ül a posvány-fogalmazás, vagyis írni is nehéz! Már itthon megnéztem a világhálón, hogy mi lelhető fel e jeles nyelvművelőről; utólag el is szégyelltem magam, hogy annak idején megmosolyogtam a beszédét. A google keresőjébe elegendő volt beírnom, hogy "Péch..."  és legelső helyen az ő neve jelent meg! Így rátaláltam egy beszélgetése felvételére, ahol – esküszöm – sokkal szebben beszél (mint korábban felolvasott/!/ a rádióműsorban)...

Végül e bejegyzésem főhajtássá alakult Péchy Blanka előtt! Mindenkinek jó szívvel ajánlom megnézni/hallgatni a vele készült riportot, itt: 

Kelt.: BP. 1981 (1980) 1982-höz...

2019. november 25., hétfő

545 szó egy befejezetlen kéziratból (egy befejezetlen mondattal)
A napokban találtam meg emlőshatározóm kéziratát, amelyen az utolsó módosítás – az emlékeztető szerint – utoljára 1998. október 20. napján történt...

Ragadozók rendje (Carnivora)
 A rend jellemzése:


A ragadozók méretben és testfelépítésben változatos rendet alkotnak. A legkisebb hazai ragadozó, a menyét koponyájának alaphossza alig nagyobb 3 cm-nél, a medve koponyájáé pedig a 34 cm-t is elérheti.
Az egyes csoportok különböznek a zsákmányszerzés módja és a táplálékpreferencia vonatkozásában is, és ez a koponya felépítésében is megnyilvánul.
Az arckoponya és az agykoponya aránya a különböző családoknál eltérő: míg a kutyaféléknél  az arckoponya kifejezetten nyújtott, addig a macskaféléknél és számos menyétfélénél az agykoponya dominanciája szembeötlő. A koponyacsontok közti varratok általában a felnőtt példányok esetében is jól láthatók, a menyétféléknél viszont e varratok eltűnése már a fiatal egyedeknél megkezdődik A legtöbb faj idősebb egyedeinél az agykoponya tengelyén kialakul a rágóizmok tapadási helyeként szolgáló nyíltaraj. A proc. supraorbitalis az egyes családoknál változó fejlettségű; maximális fejlettségét a macskaféléknél éri el, amelyeknél e nyúlvány a járomív felhajló ágával caudalisan zárt szemüreget alakíthat ki. A szemüregek előrefelé irányulnak, ezáltal a ragadozók látóterének nagy részében lehetővé válik a binokuláris látás. A csontos szájpadlás némely ragadozóknál a zápfogsorok hátulsó részénél végződik, azonban gyakran kialakulhat egy zápfogak mögé terjedő csonthíd, amely esetekben a choana a felső fogsorok végétől eltávolodhat. A csontos dobhólyag a ragadozók túlnyomó többségénél fejlett (csupán az Nandinia binotata esetében nem csontosodik el). A mérsékelten tágas for. infraorbitale általában nem sokkal a szemüreg előtt található, a kutyaféléknél azonban előretolódik. A könnycsont kisméretű; a for. lacrimale nem az arckoponya felszínén, hanem a szemüregen belül nyílik. Az állkapocs alakja nemzetségenként változik, lehet nyújtott (pl. Canis, Vulpes) vagy rövid (pl. Mustela, Felis), a koronanyúlvány magassága szintént csoportonként variál. A hengeres bütyöknyúlvány tengelye a fogsor vonalára merőleges. A hegyes szögletnyúlvány általában kisméretű.
  
Macskafélék családja (Felidae)
 A család jellemzése:

A koponya csontjai nem olvadnak össze, a köztük húzódó varratok felnőtt állatoknál is jól láthatók. Az erősen megrövidült arcorr meredeken ível át a magas agykoponyába. A nyakszirti tájékon magas csonttarajok találhatók. A viszonylag szűk, ovális foramen infraorbitale közvetlenül a szemüreg előtt, a P2 fölött nyílik. A járomcsont rostralis nyúlványa a foramen infraorbitale fölé ékelődik. A tágas szemüreg elején a foramen lacrimale oldalnézetben is látható. A homlokcsontról lehajló processus supraorbitalis és a járomcsontról felhajló processus frontalis csúcsai majdnem érintik egymást (néha össze is olvadnak), így szinte kör alakú, hátulról is zárt szemüreg alakul ki. Az ovális fissura palatina átmérője körülbelül akkora, mint az állcsonti fogsor csökevényes valódi zápfoga (M1). Az állcsonti fogsor végénél a szájpadláson bemetszés (fossa pterygopalatina) található. A choana az utolsó zápfogakat összekötő vonal mögött húzódik. A processus retroarticularis közvetlenül a dobcsont előtt található, de azzal nem érintkezik. A dobhólyag felfújt, a külső csontos hallójárat (meatus acusticus externus) hiányzik. A dobhólyag egy csontos válaszfal által két részre osztott: egy kisebb lateralis és egy nagyobb medialis üregre.
Az állkapocs labialis felületén több mentalis ideggödör nyílik. A hátrafelé hajló magas koronanyúlvány hátulsó éle kissé homorú. Hátulnézetben a hengeres bütyöknyúlvány befelé (lingvalisan) lejt. A szögletnyúlvány kisméretű.
 A felső fogsor apró metszőfogai a koponya tengelyére merőlegesen sorakoznak.

.Elálmosodtam, majd itt kell folytatn

Lásd: Огнёв  II. kötetét!
A fajok határozókulcsa:

1(2) A koponyának az alaphossza 100 mm-nél is kisebb. A fogsor hossza (C-M) ...-...mm. A felső fogsorban 4 zápfog (3 P + 1 csökevényes M) található….Vadmacska (Felis silvestris)

2(1) A koponyának az alaphossza 100 mm-nél nagyobb. A fogsor hossza (C-M) ...-...mm. A felső fogsorban 3 zápfog (2 P + 1 csökevényes M) található...Hiúz (Felis lynx)
Ami pedig a címben szereplő "545".ös bűvös számot illeti: tessenek csak utánaszámolni a feketén szedett szavait – s így kerek egésszé válik a november 21-én megkezdett, majd 24-én folytatott – a statisztika szerint sikeres – bejegyzéssor! Egyben jelzem, hogy a "számmisztikát" ezennel be is fejeztem...
S ha a Magyar Természettudományi Múzeum segíti megjelenését – talán – ebből a kéziratból is könyv válhat a Természettár-sorozatban, mint a tegnapi "545" szót (is) tartalmazó bejegyzésből 🙂2019. november 24., vasárnap

545 szó egy megjelenésre váró könyvből...

Avagy  a SÜNI "hőskora"Minap a Zsivágó Kávéházban volt találkozóm egykori (agárdi) madárvártai táborozómmal, ma már barátommal, Bálinttal, aki nem mellesleg ma már a Pangea Egyesület elnöke, aki ekkor vette át a facebook-on "meghirdetett" emlőshatározóm utolsó példányát az egyesülete számára. Beszélgetésünk során szóba került, hogy annak írásakor a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményének ajándékoztam ama két tengerividra-koponya egyikét, amelyet Kamcsatkáról hozott nekem ajándékba a Lomonoszov Tudományegyetemen évfolyamtársam, barátom, Jurij Artyuhin. Ezeket a csontmaradványokat éppúgy a Csendes-óceán hullámai sodorták a partra, mint egykori szomszédáéit: a Steller-tengeritehénét. Ilyen koponyát sajnos nem tudtam a jeles hazai tudományos intézménynek ajándékozni, lévén, hogy magam sem rendelkeztem (s ma sem rendelkezem) olyannal, de az amúgy is ritkaságszámba megy (illetve ment/!/).


R. Kipling: A fehér fóka című regényének illusztrációja (W.H. Drake rajza) Steller-tengeritehenével - 1895-ből - ami egyfajta anakronizmus, lévén ez a faj – a feljegyzések szerint – egy Popov nevű vadász/kereskedőnek "köszönhetően" 1768-ban végleg megszűnt létezni!

Steller feljegyzése szerint e faj húsa nem volt különösebben ízletes (ugyanakkor kemény volt; gyakorlatilag ehetetlen) – vagyis éppúgy rendszerezte a teremtményeket, mint Bajár (szintén egyetemi évfolyamtársam, kedves mongol /ezzel együtt igazi europäer/ barátom, aki sajátságos dichotomikus határozókulcsot állított fel a Földet benépesítő lények számára, s szerinte a határozás első lépésében kétféle lény létezik: ehető és nem ehető! Ami e két kategóriába nem sorolható: az nincs!
Kipling A fehér fóka című regényét (amelynek 1895-ből származó illusztrációja e blogbejegyzés második képe) így kezdi (betűpontossággal idézve):"Amit elmondok, sok-sok esztendő előtt történt Novastosnában, a Szent Pál szigetének északkeleti kiszögelésénél, mélyen bent a Behring-tengerben. Limmershin, a téli ökörszem, mesélte el nekem az egész történetet, mikor majd odafagyott egy Japánban haladó gőzös kötelei közé s én levittem kabinomba, felmelengettem s erőre kapattam, amíg néhány nap mulva vissza nem repülhetett újra Szent Pál szigetére, Limmershin nagyon kedves kis madárka s pompásan el tudja mondani az igazat." Majd itt rátér(t) Steller-tengeritehenére:
"- Eredj és kérdezd meg a tengeri tehenet, - szólt a boszorkánymester. - Ha él még, felvilágosíthat.
- Hogy ismerek rá a tengeri tehénre, ha találkozom vele? - kérdezte Kotick, sandítva.
- A tenger egyetlen lakója, amely ocsmányabb még a boszorkánymesternél is, - sikongott az egyik sirály, elcsapva a boszorkánymester orra előtt. - Ocsmányabb és faragatlanabb! Vén kagylófaló!"


(E borítóképhez – ugye – nem szükséges képaláírás?)
Ezen "bemutatás" nem túlzottan "hízelgő" e jeles fajnak, de hűen idézi a korszellemet... Bár az idézett regény megjelenésekor szegény teremtménynek már az utolsó példánya sem élt, így a Nobel-díjas angol regényíró nyilván nem is ismerhette a pontos jellemvonásait! Róla a Nobel-díjasokat bemutató világhálós helyen itt található részletes ismertetés:

Kipling említett regénye elérhető a világhálón, itt:

Tulajdonképpen még égi-szerencse, hogy Kipling ezen művében szerepeltette, még-ha anakronisztikusan is, nem pediglen "A dzsungel könyve" regényalakjai között adott helyet Maugli, , Bagira és társaik mellett...


Természetesen ez is anakronizmus ezen blogbejegyzésben:  és Bagira

A Kamcsatka mellett élő faj egyik utolsó, 1990-ben – egy expedíció során –  megtalált maradványát a Tyimirjazev Biológiai Múzeumban (Биологический музей имени К. А. Тимирязева) őrzik.
Steller-tengeritehenének galériája 1.
(Csontváz a Finn Természettudományi Múzeumban)


Steller-tengeritehenének galériája 2.
Steller-tengeritehenének galériája 3.
(cultiris.com)Steller-tengeritehenének galériája 4.


Minthogy e blogom létrehozását elsősorban Flóra (és MVA /akinek blogja az itt a jobb oldali blogsávban Flóra kedvenc blogjai között szerepel/) motiválta, így idetartozik, hogy Flóra sétáltatása közben jutott eszembe, hogy saját cikkem a Süni magazinban megjelent Steller tengeri tehene címmel. Hogy honnan tudható meg pontosan a megjelenés éve (miközben ezen folyóirat teljes lapszámát sajnos nem őriztem meg, csupán ezt az egyetlen oldalt /amelyen – a lapok többségétől eltérő módon – nem szerepel a megjelenés dátuma/ tartottam meg)? Roppant egyszerű: az első mondat alapján könnyedén kiszámítható. És hogy a Süni magazinról is megemlékezzek, éppen ez volt e lapnak a "hőskora", akkoriban Kovács Zsolt főszerkesztő  – elismerésre méltó módon – igen jeles szerzői csapatot verbuvált a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai közül.
MVA-hoz tartozik még, hogy amikor tudomást szerzett e blogtervemről, jelezte, hogy hatalmas saját képkollekciójában utánanéz: fellelhető-e nála recens fotó e tengeritehénről! 🙂
Idén, május elején eszembe jutott, hogy az említett (kissé fura nevet viselő) lapban sok cikkem jelent meg, amelyek zömére ma is büszke vagyok, és azok utánközlésre lennének alkalmasak az Állatvilág című lapban, amelynek főszerkesztője ismét Zsolt, ám ő azt jelezte telefonos beszélgetésünk során, hogy ilyenre nem vállalkoznak, ellenben ha küldök új anyagot, azt szívesen "lehozzák"! Június 8-án el is küldtem az e kívánalomnak megfelelő szöveg- és képanyagot, amelyre a válasz 2019. május 9-én 13:43-kor érkezett, és abban pár napnyi türelmemet kérték. Azóta eltelt jó pár hónap  – hát jobbadán közzétettem itt a blogomban, november 17-én...


Itt pedig ezennel közzéteszem az ominózus "Süni-cikkemet":


((Hangsúlyozottan zárójelben jegyzem meg, hogy el nem tudom képzelni, hova tette e cikknél az olvasószerkesztő a szemét /vagy szemüvegét?/, amikor a 2 (azaz kettő) illusztrációnál "felvételei" és "rajzai" szerepel , a vezetéknevem pedig ékezettel szerepel, a szirénfélék pedig – szerkesztése során – a zoológiai nómenklatúrában merőben szokatlan "Siernia" verzióra ferdítődött - amelyet most gépem helyesírás-ellenőrzője is hibaként jelez, piros/hullámos vonallal aláhúzva. 🙂
 E cikkemhez hozzászólást, s akár kritikát is köszönettel fogadok a bejegyzés alatt található "Megjegyzések" menüpontnál.))

Most pedig visszatérve a mába, akarom írni, a majdnem 56 millió évvel ezelőtti múltba, javában zajlik a szerkesztői munka a hazai Eocén kor (mintegy 22 millió év/!/) lényeinek bemutatásán, olyan szakemberekkel, akikkel hatékonyan tudunk együttműködni, és jó eséllyel egy hónap múlva elkészül az említett – régmúlt – idő élővilágát bemutató könyv, az általam szerkesztett Természettár-sorozat következő köteteként. Amikor e kiadvány előkészületeiről meséltem Kordos Lászlónak telefonon, hallottam, amint szinte "felcsillant" a hangja ezt meghallván és azt jelezte, hogy ebben a korban vidékünkön (azt mégse írhatom, hogy Magyarországon) szinte rezsegtek a tengeritehenek! Na nekem több se kellett, nekiláttam a képkeresésnek, e munka néhány eredménye e bejegyzésben látható illusztrációként.

Steller-tengeritehenének galériája 5/A
(A Székesfővárosi Állat- és Növénykert /Nadler Herbert által főszerkesztett/ jeles havilapjának 1941. márciusi lapszámának címlapja, dugongfotóval
 /ez a faj Steller-tengeritehene legközelebbi rokona/)Steller-tengeritehenének galériája 5/B
Külön érdemes figyelni arra, ki e lap "kiadója"! 🙂
Steller-tengeritehenének galériája 6/A
(Kordos László MÁFI-jelentéséből)

Steller-tengeritehenének galériája 6/B
(Kordos László MÁFI-jelentéséből)Steller-tengeritehenének galériája 7

E bejegyzés stílszerű zárásához – a társszerző, Szabó Márton szíves engedélyével – közlök két, a Steller-tengeritehénre vonatkozó bekezdést a készülő könyvből (545 szóban/!/🙂):

"A manátuszfélék (Trichechus spp.) édes- és brakkvizű folyók és folyódelták lakói. Ezzel szemben a dugong szigorúan sósvízi szirénfaj, sőt, az 1768 óta kihaltként számon tartott, egykor akár 10 méteres testhosszúságot is megközelítő Steller-tengeritehén (Hydrodamalis gigas) is az volt. A mai tengeritehenek tengerifűfélékkel táplálkoznak. Ezek a növények a partközeli élőhelyek fotikus zónájának lakói, mivel életműködésükhez elengedhetetlen a fény. Ez a táplálékpreferencia minden jel szerint igaz volt a tengeritehenek valamennyi kihalt képviselőjére is, így a szirének fontos őskörnyezeti indikátorok.
A hazai eocén szirének
Eocén megjelenését követően a csoport a miocénben érte el sokféleségének csúcsát. Hazánk területén előkerültek eocén, oligocén és miocén korú szirénmaradványok is, a középső-miocén badeni emeleténél fiatalabbat nem ismerünk. Az akkori legfrissebb felfedezések tükrében Kordos László 2002-ben összegezte a magyarországi eocén tengeritehén-előfordulásokkal kapcsolatos adatokat. A hazai leletanyagból – annak szegényesen megőrződött mivolta ellenére – a múlt század óta 3 új faj került leírásra: a Sirenavus hungaricus Kretzoi, 1941, a Paralitherium tarkanyense Kordos, 1977, és az Anisosiren pannonica Kordos, 1979.
A Sirenavus hungaricus volt a Kárpát-medence eocén üledékeiből elsőként, új génusz új fajaként leírt ősszirén (V.9.1. ábra). A holotípus példány Tatabánya (Felsőgalla) középső-eocén korú rétegeiből került elő, és eredetileg a következő elemeket tartalmazta: egy töredékes koponya (a felső állcsont és a fogak nélkül), valamint a hozzá tartozó, ugyancsak nem teljesen ép bal és jobb állkapocs (bennük a leghátsó fogak maradványaival), továbbá néhány borda. A bordáknak sajnos valamikor 19411978 között nyoma veszett. Érdemes megfigyelni, hogy ha a koponyát és az állkapcsokat egymáshoz viszonyítva megközelítőleg eredeti pozíciójukba helyezzük, a hiányzó részek törései nagyjából egy vonalba esnek (V.9.2. ábra). Ez arra utal, hogy a koponya egyetlen törésvonal mentén hasadt el, melyet akár egy nagy munkagép is okozhatott. A típus-anyag megmaradt csontelemei a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében találhatók. A S. hungaricus leírása alapján a legtöbb eocén korú, közepes méretű hazai tengeritehén a Sirenavus génuszba sorolható, sőt a csontmaradványok erős hasonlósága alapján a Paralitherium tarkanyense is a S. hungaricus fajhoz tartozhatott.
A Magyar Természettudományi Múzeum gerinces őslénytani gyűjteményében található egy másik különleges eocén szirénlelet is Tatabányáról (V.9.3. ábra). A maradvány egy közel teljes csontváz. A szirén elpusztulása után a tetem a fosszilizáció során megőrizte anatómiai rendezettségét, és a különböző testrészek egymáshoz viszonyítva többé-kevésbé eredeti helyükön őrződtek meg. A lelet másik sajátossága, hogy maguk a csontok sajnos már nincsenek benne a csontvázat beágyazó kőzetben, ma már mindössze a csontok lenyomata vizsgálható. Ennek oka, hogy a kemény kőzetet bányászat során robbantással fejtették, és a csontvázat magában foglaló kőtömböt kimozdító robbanás magukat a csontokat megsemmisítette – apróra törve kiperegtek a kőzetből. A csontvázlenyomaton megfigyelhető a gerincoszlop egy szakasza, számos borda, és a koponya egyes részeinek lenyomata, eredeti helyzetben.
A Magyar Természettudományi Múzeum gerinces őslénytani gyűjteményében egyéb, jobbára kisebb eocén szirénleletek vannak Balinkáról, Budapestről, Dudarról, Inotapusztáról, Tatabányáról, Tokodról és Ürömről. Hazánk további eocén szirénleleteinek java a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat őslénytani gyűjteményében található.
Környezetjelző szerepükön túlmenően ezek az állatok részei voltak a táplálkozási láncolatnak is; ahol egy zsákmányállat populációja jelen van, ott szükségszerűen megjelennek a rá vadászó ragadozók is. A tengeritehenek esetében a potenciális ragadozókat halak, azon belül is cápák között kell keresnünk. Az Otodus (Carcharocles) angustidens méretét tekintve minden bizonnyal komoly veszélyt jelenthetett az egykori tengeritehenekre, ráadásul fogmaradványaik gyakran fordulnak elő egyazon lelőhelyeken, mint a hazai eocén szirénleletek. E cápák fogazata arról árulkodik, hogy a kifejlett egyedek tápláléka részben a vízi emlősök közül került ki."

További frissítés gyanánt mellékelek e kötetből egy adekvát oldalpárt is:

S hogy került e blogbejegyzés címébe az "525-es karaktersor"? Hát tessék csak utánaszámolni!... 🙂Ha felkeltette érdeklődését ez a bejegyzés, a benne említett könyvet 2020 tavaszán keresse a világhálón a commerce.nhmus.hu oldalon vagy a Magyar Természettudományi Múzeumban (1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.)!

2019. november 21., csütörtök

545 szó egy meg nem jelent könyvismertetésből


Egy mintaoldalpár a könyvből

Kordos László professzor úrral évekig egymás mellett ültünk a National Geographic tanácsadó testületi ülésein, és rendszeresen kaptuk e jeles lap tiszteletpéldányait  - egészen addig, amíg végül nem kaptuk, lévén ez a jeles grémium "megszűnt létezni"... Ma már csak a világhálón fellelhető pdf-ből nyerhető ki az ottani Impresszumból az egykori névsora. Kordos Lászlóval jómagam azóta is igen jó (baráti) kapcsolatban állunk, így amikor említette, hogy egy kéziratát nem sikerült "nyomdafestékhez" juttatnia, arra gondoltam, hogy akkor tegyük közzé a blogomban. Így ezúttal kivételesen nem saját anyagom jelenik itt meg, hanem "idegen klaviatúrával ékeskedem"! És akkor át is adnám a szót, kereken 545-öt (🙂) a professzor úrnak:


Egy meg nem jelent könyvismertetés margójára

            A patinás múltú Földtani Közlöny szakfolyóirat főszerkesztője nevében a szerkesztő felkért, hogy a lapban ismertessem Gasparik Mihály és Medzihradszky Zsófia által írt, A mi jégkorszakunk. Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében című, a Természettár Könyvsorozat keretében a Magyar Természettudományi Múzeum és a Herman Ottó Intézet (Budapest) által megjelentetett 208 oldal terjedelmű ismeretterjesztő könyvet. Az ismertetést a felkérők nem jelentették meg, majd jelen sorok írója – aki nem szereti, ha írása nyomtalanul elvész -  a Természet Világa folyóiratban gondolta közölni, amit végül is nem nyújtott be a szerkesztőségbe. Most Újhelyi Péter a könyv sorozatszerkesztője, megtudván a rövid írás egyszerű kalandját, megkért, hogy azt a blogja részére küldjem meg. Megígértem neki, hogy rövid kommentálással ezt megteszem. Legfőbb gondom, hogy könyvkritikát írtam ismertetés helyett. Mindig csodálkoztam ezen az ősrégi szokáson, hogy főleg napjaink információs dzsungelében mi szükség van a lapszámonkénti 2-3 könyv tartalomjegyzékének összefoglalására, majd a kötetet „melegen ajánlani”. Természetesen tudom, hogy mi  mozgatja a könyvismertetést. A szerkesztőség ingyen könyvet kap, amit ismertet, majd valaki megtarthatja magának. A könyvet kiadó cég pedig a statisztikai értékadó felesleges mókuskerékbe betáplálhatja dicsőségét, ami előbb-utóbb eléri hatását. A könyvkritikát nem szeretik, „mert tetszettek volna” (plágium Antall Józseftől, „Tetszettek volna forradalmat csinálni”) mindenkinek megfelelő könyvet készíteni. Utólag jobb, ha a kritikus meg sem szólal. Csak néhány megátalkodott ember képes arra, hogy egy hatszáz oldalas könyvben kétezer, - legtöbbször jogos – hibát fedezzen fel, s a végén megírja, miszerint „ez a könyv nem fog hiányozni a könyvespolcáról”. Természetesen van egy harmadik lehetőség is. Az ismertető-kritikus csapnivaló munkát végzett.   

A mi jégkorszakunk

Talán 30-40 éves rabság után az emberi boldogságot adó, Frédivel s Bénivel együtt élő dinók, a kandírozott sárkánygyíkok, az üzleti ízléstelenségre és nyelvre fittyet hányó Mammut társaságában vetített jégkorszak sorozatok után jó érzés kézbe venni egy olyan hiteles, mértékadó könyvet, akik írói  csak sovány hasznot húzhattak le szaktudásuk sallangjaiból.
A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaiban, és főleg a most megjelent könyv szerzőiben (Gasparik Mihály és Medzihradszky Zsófia) már 2002-ben ott motoszkált a gondolat, hogy a felkapott népszerű „jégkorszakot”, és a globális felmelegedéssel ijesztgetőket a maga valóságában a tudomány oldaláról, a múzeumok „kézzel fogható” bizonyítékaiból összeállított kiállítással kell szembesíteni. A több mint kétszáz év alatt felhalmozódott tudás és tárgyi lelet mellett már nagyon hiányzott egy népszerű, igazi „múzeumi” könyv, olyan amilyen különböző témákban a bolháktól az elefántokig ott sorakoznak a természettudományi múzeumok shopjainak polcain.
„A mi jégkorszakunk” könyvcím egyaránt vonzó és csalóka. Jó, hogy megtudjuk belőle, mi is az a jégkorszak, milyen tényezők okozhatják, detektívként miként tárhatjuk fel múltunkat. Mindezek az ismeretek és módszerek mindenhol érvényesek, talán a könyvben nem is kellene megemlíteni, ha a középiskolai tananyagot valaki ismerné, s nem felejtené el az egyetem után sem. A könyv többi részében a szerzők már otthon érezhették magukat, hiszen saját szakterületeik, az ősnövénytan és az ősállattan magyarországi (esetenként kárpát-medencei kitekintéssel) eredményeit összegezhették. Valóban új, nagyrészt hazai kutatók eredményeit kitűnően illusztrálva, hitelesen és olvasmányosan mutatják be. Ugyanakkor az olvasónak hiányoznak a csigák és a kagylók, a löszkutatások sok évtizedes eredményei, a periglaciális formakincs, a teraszok és a fosszilis talajok érdemi megemlítése, s nem utolsó sorban a Kárpát-medence nagy süllyedékeinek mindennapi életünket meghatározó elemeinek mellőzése. Mindezek ellenére, aki a jégkorszakról eddig csak annyit hallott, hogy mamutok, hófedte téli tájak, az ősember emberré válása és a civilizációs átkok, a könyv bőséges és hiteles áttekintést nyújt.
Kordos László


National Geographic: Impresszum - 2011. szeptember 10. 

p.s. Klasszikusokat csak szó szerint ildomos idézni, így e szövegben visszafogtam szerkesztői "vénámat", (amit mi sem jelez jobban, hogy még a Természettár sorozatot "fémjelző" nevem írásmódján sem változtattam) így egy szót sem (🙂) változtattam benne! Amint azt Gabor Zsazsa nyilatkozta: "Mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólam!" Úgyhogy adjunk a "reklámnak" is:

2019. november 19., kedd

Flóra a Galeotti (zsák)utcában

youtube.com/watch?v=F0Z5UOC2AZY&feature=youtu.beFlórával 1 éves korában kezdtük el - a szomszédos zsákutcában, egy röpke rögtönzött ötlettől "vezényelve"  - azt a játékot, hogy ha kimondtam a "Kerülj!" vezényszót, akkor az utca túlsó felére átrohant. Természetesen ezt elsőre fél méteres szakasszal kezdtük, míg végül a teljes utcahosszt is sikerült körbefutnia! Természetesen e feladat sikeres elvégzéséhez némi jutalomfalat is hozzájárult! 🙂

2019. november 18., hétfő

Életem első könyvének utolsó példánya gazdáját keresi! 🙂

Mai bejegyzésem tartalmát a cím eléggé egyértelműen jelzi, de néhány "háttér-információt" azért hozzátennék, például néhány oldalpár képét.


(Felül a borító, alul néhány oldal képe)
A világhálón a Magyarország a XX században honlapon ( mek.oszk.hu/02100/02185/html/961.html )ez a bekezdés foglalkozott könyvemmel:
Az emlősök védelmét és népszerűsítését is felvállaló Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gondozásában nemrég megjelent könyvecske, Ujhelyi Péter A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója (1994), amely sok tekintetben a legmodernebb összefoglalását adja mindannak, amit a magyarországi emlősfajok jelenlegi állatrendszertani helyzetéről, előfordulásukról tudni kell, több tévhitet is eloszlatva.

Az e könyvem megvétele iránt komolyan érdeklődőket kérem, hogy ebbéli szándékukat a facebook-on található oldalamon (https://www.facebook.com/peter.ujhelyi.180 ), hangsúlyozottan privát párbeszédablakban jelezzék - amit előre is köszönök!  🙂

p.s. ami pedig a hasznosságát illeti: meghatározható segítségével bármely hazai emlősfaj, akár különálló állkapocs alapján is, amint arról blogomban szeptember 25-én írtam itt: flora-es-fauna.blogspot.com/2019/01/befejezetlen-bejegyzes-kedves.html

2019. november 17., vasárnap

Egy igen kedves búcsúlevél a Csap utcából...

Szeretném, ha nem az a kép alakulna ki a ma délutáni bejegyzésem alapján házunk lakóiról, hogy itt csupán állatok (kutyák, macska, egyebek) élnek, ezért szeretném minél gyorsabban itt közzétenni azt az igen kedves levelet, amely ugyanazon az üzenőfalon volt hetekig, mint a délután bemutatott förmedvény! De míg annak a sorsa jobbadán az lehetne, amit Kiss Manyi említ a Kellér Dezsővel folytatott párbeszédében (a fiatalabbak kedvéért itt található a felvétel: youtube.com/watch?v=Y7J6URbeZWM - s talán valóban oly sorsra lenne érdemes a lépcsőfordulóban - még jelenleg is - dekkoló kupacka! 🙂
Az alábbi levél pedig - úgy vélem - önmagáért "beszél", különösebb felvezetőszöveg nem is szükséges hozzá.

Az itt látható levelet - a család (számomra fájó) távozása után - "rekviráltam", 
nehogy az "ebek harmincadjára" kerüljön. Kedves Rita, Dani és Dini - mindig öröm volt Veletek a gangon való találkozás! Dini, ha egyszer netán olvasod e sorokat, talán már zoológussá válsz (a Neked ajándékozott könyveknek/plakátoknak köszönhetően), vagy grafikus (a néhai (1921-1927) "lakótársra" tekintettel), vagy bármi más foglalkozást választasz, tüzoltó lehetsz s katona, vadakat terelő juhász, vagy amire csak kedved támad majd, tudd, hogy Téged már első lépésekkel tipegő gyerkőcként is nagyra tartottalak! 🙂


Csehszlovák farkaskutya és a hótücsök az Irhás-árokban

Egy lelkiismeretes korrektor minden bizonnyal több kifogást is megfogalmazna a jelen blogbejegyzés címével kapcsolatban. Először is, miért csehszlovák, és mi az, hogy farkaskutya? Pedig ez tényleg egy elfogadott kutyafajta hivatalos neve. A 20. század közepén Csehszlovákiában tűzték ki azt a célt, hogy német juhászkutyákat a Kárpátokban honos farkasokkal (Canis lupus) párosítva létrehozzanak egy strapabíró munkakutyát. A keresztezés eredménye felemásra sikeredett: a strapabírással nem volt gond, az utódok azonban munkakutyának nem voltak alkalmasak, mert túl önfejűnek bizonyultak. Ha elfogadják az embert partnernek, akkor együttműködőek, de szimpla parancsolgatással náluk nem lehet eredményt elérni. "Československý vlčiak" néven mégis megmaradt a kísérlet eredményeképp létrejött új fajta, amelynek számos rajongója hangoztatja, hogy a csehszlovák farkaskutya egy páratlanul érdekes állat.

Csehszlovák farkaskutya: a megszólalásig olyan, mint egy farkas - és csak ritkán szólal meg (forrás: wikipédia)


A hivatalos fajtanévben a századfordulós politikai változások után is megmaradt a csehszlovák jelző, miképpen Sosztakovics XI. (Leningrádi) szimfóniáját sem keresztelték át az újabb kori városnévváltást követően Szentpétervári, vagy netán Szankt-Petyerburgi szimfóniára. Ami pedig a címben szereplő rovart illeti, biztos akadna olvasó, aki felvetné, hogy annak neve helyesen talán inkább lótücsök lenne - de a történet másik szereplője valóban a hóban ugrál, és valóban hótücsök a neve.
Sok évvel ezelőtt történt, hogy két napig egy csehszlovák farkaskutya vendégeskedett nálam. A közös éjszakát követő reggelen hirtelen ötlettől vezényelve magammal hívtam a négylábú vendégemet, hogy jöjjön velem a boltba reggelit vásárolni. Most utólag belegondolva, elég bizarr volt, hogy a farkaskutya, bár korábban csak pár röpke találkozásunk volt, azonnal jött mellettem, nem volt nálam póráz sem, és a tudatlanok magabiztosságával céltudatosan irányítottam magam mellett a forgalmas úton az állatot, leültettem a bolt előtt, ahol ő nyugodtan megvárt, majd a bevásárlás után szépen hazamentünk. Mi ebben az érdekes? Hát ugye egyrészt az, hogy egy, a farkas-felmenőktől néhány generációra lévő lény képes ilyen mértékű együttműködésre egy számára tulajdonképpen idegen emberrel. Másrészt az a fura, hogy mai fejemmel, több évnyi kutyás tapasztalattal már nem mernék nekivágni sem idegen, sem saját kutyával póráz nélkül egy nyüzsgéssel teli útszakasznak, mert a felelősségtudat túlnőtte bennem a korábbi evidensnek tűnő magabiztosságot. Mert mi van, ha elrobog mellettünk egy teherautó, és leesik valami róla, ami megijeszti a kutyát? Vagy mi van, ha a boltból kilépő nénike ijed meg a póráz nélküli farkasképű kutyától? Minek az ilyesmit kockáztatni? Az az igazság, hogy a csehszlovák farkaskutya tényleg a megszólalásig úgy néz ki, mint egy farkas. Ráadásul ritkán szólal meg, gyakorlatilag alig ugat, ami fokozza a farkassal való hasonlatosságot. Amikor egy bükkösben közös kiránduláson vettünk részt, varázslatos volt látni, ahogy már-már "igazi" ordasként kószált a mesés öreg fatörzsek között. Szinte már csak Piroska hiányzott az összképhez.
Ennek a felejthetetlen kutyának köszönhetem, hogy megismerhettem egy egészen különös rovarfajt, a címben jelzett hótücsköt (Boreus hyemalis). A nevezett bükkösben történt séta során az eb valami érdekeset szimatolt ki az egyik korhadó törzset körülölelő moharétegben, és amikor egészen közelről próbáltam megállapítani, hogy mi az érdeklődésének tárgya, észrevettem, hogy a mohalevélkék között apró, csillogó rovarkák ugrabugrálnak. Ilyen lényt korábban csak képen láttam, de más fajoktól annyira különbözik, hogy azonnal felismerhető volt.

"Tücsök" a hóban (forrás: wikipédia)


A hótücsök nem csupán küllemét, de életmódját tekintve is különc. Más "normális" rovarok a tél közeledtére nyugalomba vonulnak, a néhány milliméteres hótücsök viszont éppen ilyenkor aktivizálódik. Lárvaként két évig fejlődik, bebábozódik, és amikor hidegre fordul az idő, előbújik a kifejlett hótücsök, amely a napsütéses időben önfeledten ugrándozva keresi a táplálékot (elpusztult rovarokat, növénymaradványokat) és a potenciális partnereket még a havon is. A hótücskök szárnya csökevényes, hiszen a mohapárnák között bujkálva csak akadályoznák őket a szárnyak. Némi feladatot azonban a szárnycsonkok is kaptak: párzás idején e módosult szervvel kapaszkodva rögzíti magát párjához a szerelemittas hótücsök. A megtermékenyített nőstények a mohapárnák között a talajba rejtik petéiket, és amikor beköszönt a tavasz, a hóolvadással együtt a kifejlett hótücskök élete véget ér. Számukra a 10-15 fokos "hőség" már elviselhetetlen terhet jelent.
A minapi kirándulásunk során Flórával kis kitérőt tettünk az öreg bükkös felé. Az egyik fatörzs tövénél vérebem szaglászni kezdte a mohapárnát. Odamentem, megnéztem, és örömmel láttam, hogy a hótücskök idén is folytatják fajuk fenntartása érdekében végzett áldásos tevékenységüket.


A hótücskök erdejében, az IRHÁS-ÁROKban...